Lesgeld betaald of lesgeld betalen?

Een keus, het opzetten van een leuke judoschool met de simpele enige intentie om een leuke ervaring door te geven en de lol in het lesgeven te blijven behouden.
Geen winstbejag.
Het reizen en zwerven meer dan zat.
Gewoon een dojo dicht bij het huis en juist om die ervaring overal en nergens opgedaan aan de jeugd van de Zuidplas door te geven.
Kennen en gekend worden om door die jongens en meiden van dit dorp in het vertrouwen van een degelijk judo onderwijs herkend te worden.
Dat is eigenlijk de basis opzet van deze judoschool waarbij de rechtsvorm van een stichting een bewuste keus van toen is geweest en dat in de toekomst zal blijven.
Geld is niet alles en zeker niet bepalend voor het “runnen” van een leuke judoschool.
Word je lid dan ben je deelgenoot en eigenlijk ook aandeelhouder.
Heb je het naar je zin dan zal je aandeel een zeker rendement opleveren dat zeker andere mensen zal aansteken.
De judoschool is dan “iets” van jezelf.
Natuurlijk zijn er regels en natuurlijk kan je en mag je niet voor niets sporten.
Het is voor mij uitgesloten dat een judoka om louter financiële redenen de training niet kan volgen. Dit mag gewoon niet gebeuren en daarvoor staat ieder lid van de stichting, dus onze judoschool, garant!
In de statuten van de stichting is opgenomen dat de nettowinst van de stichting dus van onze judoschool moet worden aangewend om het judogala “Knokken voor Sophia” te organiseren.
Als lid ben je aandeelhouder in en verantwoordelijk voor een sportieve sfeer.
Daarvan mag een ieder genieten en wordt niemand uitgesloten.
Het bestuur houdt zich dan ook het recht en de mogelijkheid voor om bij de betaling van contributie al naar gelang de sociale situatie te differentiëren.

Als basistarief voor de jeugd wordt 10 euro per maand betaald.
Zijn er meerdere kinderen van een gezin lid, dan wordt er gedifferentieerd.
Senioren betalen 20 euro contributie per maand.
Voor de examens wordt een afzonderlijk tarief gevraagd.
Hier is de betaling van het diploma, slip of band in opgenomen.
Voor de aanvang van het examen krijgt u hiervan schriftelijk bericht.
“Externe leden” kunnen de kata cursussen en de door de stichting georganiseerde clinics middels en door de koop van een strippenkaart volgen.

Wil je voor alle kleuren van de judobanden gaan leren en wil je aan externe wedstrijden gaan deelnemen dan zal je lid van de Judo Bond Nederland moeten worden.
Je krijgt dan een “eigen judopaspoort” en dat heb je gewoon nodig als we verder op reis willen gaan!!!
Ondori - Fluitekruid 16 - 2914 TB Nieuwerkerk aan den IJssel - haandecees@planet.nl - 06-12255164