We hebben het er al verschillende keren over gehad……kata.
De eeuwenoude grammatica van het Judo.
Kata leren is de studie om de principes van het judo beter te begrijpen en uit te voeren. De verplaatsingen, de manieren van ontwijken en het juiste gebruik van kracht.
Gracieus uitgevoerde bewegingsvormen uit strikt voorgeschreven choreografie.
De doeltreffendheid van de technieken “in de strijd” staan echter centraal. De tsukuri, voorbereiding, kuzushi, balansverstoring, en de kake, laatste fase van een worp, zullen met een “perfecte timing” uitgevoerd moeten worden en daarvoor hebben uke en tori, als aangever en uitvoerder, elkaar gewoon “keihard” nodig.

    

Er zijn verschillende kata en zo heeft ieder eigenlijk zijn eigen karakter. Het kime no kata kan vrij vertaald worden als “de strijd op leven en dood”. In “onze dojo” doen we dan net alsof en wil ik je graag voordoen hoe je dat kan overleven.

Wil je je zwarte band halen dan zal je onder andere examen moeten doen in het Nage No Kata. Onder de noemer “jong geleerd is oud gedaan” beginnen we direct met het bestuderen van deze kata want het mag niet zo zijn dat je een “klein jaartje” voor je zwarte band examen met de studie van dit kata begint. Dan wordt het een grove must en “het ziet het er niet!!!” uit als je het op je examen moet presenteren.

    

Een goed uitgevoerde kata is het visite kaartje van de judoschool en daar wil ik garant voor staan. Met de verschillende bezoeken die voornamelijk als toehoorder aan de Kodokan Kata Course zijn ingevuld, heb ik van de nood een deugd gemaakt en nagenoeg alles wat te filmen was digitaal vastgelegd.
Een uniek digitaal bestand is samengesteld en daar kan iedere judoka van “onze dojo” zijn of haar voordeel mee doen!
Er is net een cursus Kodokan Goshin Jutsu begonnen.
Het kata waar je gepast een antwoord moet geven op aanvallen met mes,stok en pistool. Heb je interesse…..kom langs…..het “bestek” weliswaar van hout ligt voor je klaar.

    

Ondori - Fluitekruid 16 - 2914 TB Nieuwerkerk aan den IJssel - haandecees@planet.nl - 06-12255164